Wykonanie nasadzeń na rondzie im. W. Lutosławskiego

przygotowania do nasadzeń

Etapy przygotowania prac związanych z wykonaniem:

Usunięcie darni

Ustawianie krzewów na docelowe miejsce posadzenia

Wykonywanie nasadzeń z krzewów i bylin

Podlewanie posadzonych roślin