Oferta ZOM

Zakład Oczyszczania Miasta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży zachęca do skorzystania z oferty usług wywozu odpadów komunalnych.

Oferujemy regularny, terminowy i rzetelny wywóz odpadów komunalnych, skierowany do firm i innych podmiotów gospodarczych.

Świadczymy również usługi transportu odpadów tj.: podstawienia i opróżnienia kontenerów typu KP-7 na odpady komunalne, gruz i inne odpady budowlane.

Więcej informacji udzielamy pod numerem telefonu 503 154 964 lub osobiście w siedzibie MPGKiM ZB w Łomży, ul. Akademicka 22, pok. 103, w godzinach 7:00 – 15:00.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!