Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy