Renowacja małej architektury i prace ogrodnicze

Prace porządkowe w parku

Na terenie miasta trwają realizowane przez Zakład Dróg i Zieleni prace związane z pikowaniem kwiatów, cięciami fitosanitarnymi drzew i krzewów oraz prowadzone są prace związane z renowacją małej architektury.

mężczyzna przycina drzewa
cięcie fitosanitarne drzew
mężczyzna przycina drzewa
cięcie fitosanitarne drzew
przygotowanie do rozsady begonii
przygotowanie do rozsady begonii
kobiety rozsadzają begonię
rozsada begonii
prace porządkowe przy nasadzeniach

prace porządkowe przy nasadzeniach
mężczyzna przycina krzewy
wiosenne przycinanie krzewów
mężczyzna przeprowadza renowację ławki
renowacja ławki

Dodaj komentarz