Prace ogrodnicze na terenie miasta

Park Jakuba Wagi.
Przygotowywanie terenu i wytyczanie nasadzeń:

Wykonywanie nasadzeń z kwiatów:

Efekt końcowy

 Montaż donic ozdobnych na rondzie – ulica Polowa  

Nasadzenia na rondzie im. Hanki Bielickiej