Wycinka drzew wg decyzji przy ulicy Zawadzkiej

pracownik MPGKiM wycina drzewo na ulicy Zawadzkiej
pracownik MPGKiM obcina gałęzie
pracownik MPGKiM obcina gałęzie
pracownicy MPGKiM wycinają drzewa
pracownik MPGKiM wycina drzewo
pracownicy MPGKiM wycinają drzewa
pracownicy MPGKiM sprzątają po wycince drzew