Uwaga!

komputerowy rysunek przedstawiający głośnik

OBSŁUGA KLIENTÓW MPGKIM ZB – DZIAŁANIA PREWENCYJNE

W trosce o zdrowie pracowników oraz interesantów, w związku z sytuacją epidemiologiczną i zalecaniami służb sanitarnych, apelujemy o ograniczenie wizyt w MPGKiM ZB przy ul. Akademickiej 22 oraz ZGM przy ul. Nowogrodzkiej 7a.

W przypadku konieczności załatwienia spraw, apelujemy o kontakt telefoniczny lub za pomocą drogi elektronicznej.
Tel. (86) 218 64 88, faks (86) 218 56 22
e-mail: sekretariat@mpgkim.lomza.pl