Sprzątanie miasta

Oczyszczanie miasta przez pracowników z Zakładu Oczyszczania Miasta.

Sprzątanie jezdni po burzy – Grobla Jednaczewska

Oczyszczanie z porastających chwastów z zatok autobusowych – ul. Sikorskiego

Oczyszczanie z porastających chwastów azyle rozdzielcze – ul. Wojska Polskiego

Oczyszczanie z porastających chwastów cieków wodnych – ul. Al. Legionów