Przygotowanie miejsc zimowania jeży

miejsce do zimowania dla jeża
pracownik MPGKiM oznacza miejsce do zimowania dla jeża
pracownik MPGKiM oznacza miejsce do zimowania dla jeża
miejsce do zimowania dla jeża
miejsce do zimowania dla jeża