Oznakowanie poziome przy przejazdach kolejowych

oznakowanie znakiem STOP przy przejeździe kolejowym
malowanie białej linii przebiegającej przez środek jezdni
namalowany znak STOP przy przejeździe kolejowym podczas schnięcia
pracownicy MPGKiM malują białą linię przed przejazdem kolejowym
pracownik MPGKiM maluje białą linię przy przejeździe kolejowym nad znakiem STOP
pracownicy MPGKiM malują znak STOP przy przejeździe kolejowym
gotowy znak STOP przed przejazdem kolejowym