Ogłoszenie

Napis oferty pracy

MPGKiM ZB w Łomży poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. DYSPOZYTOR, DYŻURNY RUCHU – Rozstrzygnięte

Miejsce pracy: dworzec autobusowy

Zatrudnienie: umowa o pracę, pełny etat, praca wg grafiku w równoważnym systemie czasu pracy (praca również w soboty i niedziele, równoważone innymi dniami wolnymi w tygodniu)

Opis zadań na stanowisku:

– nadzór nad prawidłową realizacją zadań przewozowych

– informowanie podróżnych o miejscu i czasie podstawiania autobusów

– prowadzenie niezbędnej ewidencji związanej z odprawa autobusów, oraz innej dokumentacji związanej z zakresem zadań na stanowisku

Wymagania: systematyczność, skrupulatność, zdolności organizacyjne

2. ROBOTNIK OCZYSZCZANIA MIASTA – Rozstrzygnięte

Zatrudnienie: umowa o pracę, pełny etat.

Opis zadań na stanowisku:

– ręcznym oczyszczanie chodników, placów,

– opróżnianiu koszy na śmieci i koszy na odchody zwierzęce,

– usuwaniu odpadów z trawników, skwerów, parków i poboczy dróg.

– wyrywanie chwastów na poboczach dróg, chodnikach, parkingach i placach.

Wymienione czynności robotnik wykonuje samodzielnie na powierzonym mu odcinku pracy.

3. ROBOTNIK GOSPODARCZY, SPRZĄTACZKA/ SPRZĄTACZ – Rozstrzygnięte

Zatrudnienie: umowa o pracę, pełny etat, praca wg grafiku w równoważnym systemie czasu pracy (praca również w soboty i niedziele, równoważone innymi dniami wolnymi w tygodniu)

Opis zadań na stanowisku:

– utrzymanie właściwego stanu higieniczno- sanitarnego w toaletach i innych pomieszczeniach dworca autobusowego

– utrzymanie w czystości powierzchni szklanych pomieszczeń należących do dworca

– prace porządkowe na terenie otwartym dworca

4. ROBOTNIK DROGOWO – OGRODNICZY – Rozstrzygnięte

Zatrudnienie: umowa o pracę, pełny etat.

Opis zadań na stanowisku:

– pielenie zieleńców miejskich,

– koszenie trawy,

– podlewanie, nasadzanie kwiatów i krzewów

– pielęgnacja terenów zielonych,

– osoby skierowane do brygad drogowych: pomoc przy remontach dróg, chodników i placów,

– konserwacja sprzętów na placach zabaw dla dzieci.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 86 218 64 88 lub złożenie oferty na adres mailowy sekretariat@mpgkim.lomza.pl