Oczyszczanie miasta – czerwiec

zanieczyszczony chodnik

Bieżące mycie i czyszczenie ławek parkowych i ulicznych (w 2019 r. ławki były już myte trzykrotnie)

                                     

Ławka przed myciem

zdjęcie ławki zrobione przed sprzątaniem.

Ławka po umyciu

Zdjęcie ławki zrobione po sprzątaniu

Oczyszczanie chodników na ul. Poznańskiej

Zdjęcie chodnika zrobione przed sprzątaniem
zdjęcie chodnika zrobione po sprzątaniu

Usuwanie zanieczyszczeń na Osiedlu Maria – ul. Dębowa

Czyszczenie drogi za pomocą maszyny z dwoma obrotowymi szczotkami

Zamiatanie dużej ilości urobku na ulicach po częstych ulewach – zagrożenie poślizgiem przed przejściem dla pieszych (Al. Piłsudskiego – Al. Legionów)

Czyszczenie ulicy za pomocą zamiatarki