Oczyszczanie miasta – czerwiec

Bieżące mycie i czyszczenie ławek parkowych i ulicznych (w 2019 r. ławki były już myte trzykrotnie)

                                     

Ławka przed myciem

Ławka po umyciu

Oczyszczanie chodników na ul. Poznańskiej

Usuwanie zanieczyszczeń na Osiedlu Maria – ul. Dębowa

Zamiatanie dużej ilości urobku na ulicach po częstych ulewach – zagrożenie poślizgiem przed przejściem dla pieszych (Al. Piłsudskiego – Al. Legionów)