Oczyszczanie miasta

Prace polegające na oczyszczaniu nawierzchni chodników z porastających zanieczyszczeń.

Oczyszczanie opaski przyulicznej: ul. Mała Kraska

                                          
przed:     

w trakcie:  

po wykonaniu:

Oczyszczanie chodników: ul. Mała Kraska

Oczyszczanie nawierzchni chodników – plac zabaw przy ul. Podleśnej

Zamiatanie mechaniczne:

ul. Al. Legionów:  

ul. Szosa Zambrowska:                          

Oczyszczanie azyli bezpieczeństwa: ul. Poznańska:

                        
Przed:

  Po wykonaniu prac:

Oczyszczanie działek miejskich z dzikich wysypisk: okolice Grobli Jednaczewskiej

Oczyszczanie nawierzchni – Grobla Jednaczewska: