Oczyszczanie miasta

Prace polegające na oczyszczaniu nawierzchni chodników z porastających zanieczyszczeń

Prace polegające na oczyszczaniu nawierzchni chodników z porastających zanieczyszczeń.

Oczyszczanie opaski przyulicznej: ul. Mała Kraska

                                          
przed:     
krawężnik zarośnięty trawą

w trakcie:  

krawężnik po oczyszczeniu

po wykonaniu:

krawężnik po oczyszczeniu

Oczyszczanie chodników: ul. Mała Kraska

czyszczenie chodnika z trawy specjalistycznym narzędziem

Oczyszczanie nawierzchni chodników – plac zabaw przy ul. Podleśnej

kobiety oczyszczają chodnik z trawy

Zamiatanie mechaniczne:

ul. Al. Legionów:  

oczyszczanie krawężników specjalistycznym sprzętem

ul. Szosa Zambrowska:                          

widok na oczyszczony chodnik

Oczyszczanie azyli bezpieczeństwa: ul. Poznańska:

                        
Przed:
zarośnięta wysepka

  Po wykonaniu prac:

oczyszczona wysepka

Oczyszczanie działek miejskich z dzikich wysypisk: okolice Grobli Jednaczewskiej

dzikie wysypisko śmieci
dzikie wysypisko śmieci

Oczyszczanie nawierzchni – Grobla Jednaczewska:

Prace polegające na oczyszczaniu nawierzchni chodników z porastających zanieczyszczeń
zarośnięty chodnik na grobli jednaczewskiej
czyszczenie chodnika na grobli jednaczewskiej