Nabór do pracy

MPGKiM ZB w Łomży poszukuje kandydatów na stanowisko:


1.KONSERWATOR INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W
ADMINISTROWANYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM


Zatrudnienie: umowa o pracę, pełny etat.
Wymagania:
– uprawnienia SEP: eksploatacyjne (E) i dozoru (D),
– sumienność.

2. KOMINIARZ

Opis stanowiska:
Pracownik do prac związanych z usuwaniem zanieczyszczeń z przewodów dymowych od palenisk
opalanych paliwem stałym oraz z przewodów wentylacyjnych w administrowanym zasobie
mieszkaniowym.


Zatrudnienie: umowa o pracę, pełny etat.
Wymagania:
– kwalifikacje kominiarskie (czeladnicze – niezbędne lub mistrza kominiarskiego),
– sumienność.


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 86 218 64 88 lub złożenie oferty na adres
mailowy sekretariat@mpgkim.lomza.pl do dnia 01.02.2021 r.