Koszenie terenów zieleni

mężczyzna kosi trawę kosiarką podczepioną do traktora