Koszenie terenów zieleni

pracownik MPGKiM kosi trawę
koszenie trawy traktorkiem
koszenie trawy
koszenie trawy
koszenie trawy przy chodniku