Informacja

MPGKiM ZB informuje, że od dnia 04.05.2020 r. planowane jest otwarcie Targowiska Miejskiego przy ul Dworcowej w Łomży.

W związku z powyższym przyjmujemy zgłoszenia od osób zainteresowanych prowadzeniem handlu na terenie Targowiska Miejskiego. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej, prosimy zainteresowane osoby o składanie podań o przydział miejsc targowych. Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej na adres MPGKiM ZB ul. Akademicka lub ZGM ul. Nowogrodzka 7a lub e-mailem na adres: zgm@mpgkim.lomza.pl do dnia 27.04.2020 r. do godz. 15.00 (decyduje kolejność zgłoszeń). W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób prowadzących sprzedaż produktów spożywczych pochodzących z własnej produkcji rolno-ogrodniczej. W dalszej kolejności pozostałych produktów rolnych i ogrodniczych oraz produktów spożywczych następnie sprzedawców pozostałego asortymentu.
Podania sprzedawców pozostałego asortymentu rozpatrzone zostaną w miarę dostępności miejsc w poszczególnych dniach.
Podanie powinno zawierać:
    a) dane sprzedawcy,
    b) oferowany asortyment,
    c) oczekiwana powierzchnia do handlu,
    d) w jakiej formie będzie prowadzona sprzedaż (np. bezpośrednio z samochodu, z samochodu i stołów handlowych).

Powiadomienie wyłonionych kupców nastąpi drogą elektroniczną lub telefoniczną (wskazaną w podaniu) do 30.04. 2020 r.