Informacja

narysowana na kartce żarówka, przybita do tablicy

Tlenek węgla (czad) jest bardzo groźnym gazem, którego nie należy lekceważyć. W trosce o Państwa bezpieczeństwo proszę o wnikliwe zapoznanie się z treścią Informatora i przestrzeganie zawartych w nim zaleceń.


Informacja


Zgodnie z instrukcją użytkowania czujnika tlenku węgla przypomina się o konieczności wymiany baterii w urządzeniu. Wskazujący niski poziom baterii urządzenie będzie wydawać dwa krótkie sygnały dźwiękowe co 60 sekund oraz będzie migać czerwona dioda LED. Po wymianie baterii czujnik należy przetestować zgodnie z instrukcją. W normalnych warunkach roboczych baterie wystarczają na co najmniej rok działania.

Aby czujnik utrzymać w dobrym stanie technicznym należy:
    • testować go co tydzień,
    • odkurzać regularnie, aby usunąć kurz,
    • chronić przed rozpuszczalnikami i detergentami,
    • unikać rozpylania odświeżaczy powietrza i lakierów do włosów w pobliżu czujnika,
    • nie malować obudowy czujnika podczas remontu lub używania środków klejących w pobliżu czujnika, tymczasowo przenieś go w inne miejsce.

Co to jest tlenek Węgla?

Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, węgla, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do  zupełnego spalania. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i może powodować uszkodzenia mózgu oraz innych narządów.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

    • ból głowy
    • ogólne zmęczenie
    • duszności
    • trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny
    • senność
    • nudności

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a także zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia, powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

Jak ratować zaczadzonego?

Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:
    • natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć truciznę
    • jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze
    • rozluźnij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbieraj go, gdyż nie można doprowadzić do przemarznięcia.
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie, niezwłocznie przystąp do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

Wezwij służby ratownicze:pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarną – tel. 998 lub 112

Co zrobić, aby być bezpiecznym?

    • zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń,
    • stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
    • nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych’
    • dokonuj częstego wietrzenia pomieszczeń,
    • zainstaluj czujki tlenku węgla – to bardzo skuteczne urządzenia, które uratowały już niejedno życie.

Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność tlenku węgla