Czerwcowe koszenie trawników

pracownik MPGKiM kosi trawę