Codzienne sprzątanie starówki

pracownica sprząta park

Sprzątanie ul. Kopernika

Zamiatanie mechaniczne na Starym Rynku

Opróżnianie koszy ulicznych – trzy razy w tygodniu 318 szt.

Sprzątanie w parku im. Jakuba Wagi

Bieżące sprzątanie i wygrabianie nieczystości na placach zabaw w trosce o bezpieczeństwo dzieci