Budowa kanalizacji deszczowej

Budowa kanalizacji deszczowej i utwardzenie sięgacza ul. Al. Legionów.