Super User
Kategoria:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MPGKiM ZB zawiadamia, że z dniem 1 lutego 2019 roku wprowadza nowy numer zgłoszeniowy awarii w godzinach od 15.00 do 7.00 w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne od pracy,  w niedziele i święta

513 026 934

zgm
Kategoria:

 

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

 

Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, ze łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, węgla, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie, albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

 

Jak zapobiec zatruciu?

 

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji. Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

 

Pamiętaj aby:

 

- nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,

 

- dokonywać okresowych przeglądów kanałów wewnątrzpiecowych oraz ich

 

czyszczenia nie rzadziej niż raz na 3 miesiące,

 

- w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji,

 

nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej

 

stosowanych w budynkach i mogą pogarszać wentylację,

 

- systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do

 

otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kratka powinna

 

przywrzeć do wyżej wymienionego otworu lub kratki,

 

- często wietrzyć pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania , a najlepiej

 

zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien,

 

- nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów,

 

oszołomienia, osłabienia, przyśpieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą

 

być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast

 

przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

 

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

 

ból głowy,

 

zawroty głowy,

 

ogólne zmęczenie,

 

duszność,

 

trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny,

 

senność

 

nudności.

 

 

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

 

należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,

 

jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,

 

wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – tel. 998 lub 112),